Dzięki autoryzacji skanery Kodak alaris zakupione w Veracompie mogą zostać objęte dodatkowym pakietem usług serwisowych, takich jak rozszerzenie gwarancji (do 5 lat), V-DESK remote support – zdalne wsparcie techniczne, AHB 8x5xNBD (Advanced Hardware Backup) – udostępnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy, SOS 8x5xNBD (Service On Site) – naprawa urządzenia lub wymiana na inne o parametrach nie gorszych niż uszkodzone, następnego dnia roboczego od potwierdzenia zasadności zgłoszenia serwisowego, a w usłudze SOS 24x7x8h (Service On Site) – w ciągu 8 godz. Inne dodane usługi serwisowe to okresowy przegląd techniczny oraz przegląd On Site.

Usługami związanymi ze skanerami Kodaka zajmuje się Dział Profesjonalnych Usług IT Veracomp.