Coroczne nagrody są wyrazem uznania oraz uczczenia zaangażowania, jak i sukcesów partnerów Veeam ProPartners  i Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), którzy z powodzeniem dostarczali rozwiązania Veeam swoim klientom, pomagając im jednocześnie w realizacji programu zarządzania danymi.

W tym roku Veeam przyznał Partnerom nagrody w czterech kategoriach, a otrzymały je firmy:

  • Comp SA za najszybszy wzrost roku 
  • APN Promise SA za najbardziej znaczący projekt roku 
  • Komputronik Biznes jako najlepszy partner roku 
  • 3S SA jako najbardziej aktywny partner roku w ramach programu Veeam Cloud & Service Provider.