Zarzuty UOKiK wobec spółek Vectra i Multimedia dotyczą sposobu prezentowania cen oraz pozbawiania konsumentów rabatu w sytuacji, gdy nie opłacili oni w terminie abonamentu.

Chodzi o zniżkę, którą operatorzy oferują abonentom za korzystanie z e-faktur, zgody marketingowe i terminowe płatności (w każdym z trzech wypadków rabat wynosi ok. 5 zł).

Według prezesa UOKiK cena usług uwzględniająca te rabaty prezentowana jest jak standardowa, co może wprowadzać w błąd. Ponadto jego zdaniem utrata rabatu za nieopłacenie faktury w terminie może mieć charakter kary umownej. Natomiast według kodeksu cywilnego przedsiębiorcy mogą zastrzegać tego rodzaju sankcje jedynie w przypadku zobowiązań niepieniężnych. Obaj operatorzy zastrzegli sobie też możliwość podwójnego karania abonentów – cofnięcia zniżek i naliczania odsetek za opóźnienia w płatności.

Zdaniem prezesa UOKiK taka praktyka może naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą Vectrze i Multimedia Polska grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.


Są to kolejne zarzuty UOKIK wobec Vectry. W tym roku urząd zakwestionował sposób podwyższania klientom opłat abonamentowych.

Urząd prowadzi również działania wobec innych firm telekomunikacyjnych. M.in. w toku są postępowania wobec P4, Canal+ i T-Mobile dotyczące karania konsumentów utratą jednego z rabatów w związku z nieopłaceniem faktury w terminie. Ta kwestia jest także analizowana w przypadku Netii i Orange. Ponadto UOKiK sprawdza, w jaki sposób operatorzy prezentują ceny usług telekomunikacyjnych.