Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie stosowania w Polsce split payment (mechanizmu podzielonej płatności) na kolejne 3 lata. Od 1 marca 2022 r. wygasało dotychczasowe upoważnienie. Formalna decyzja derogacyjna zostanie przypuszczalnie przyjęta przez Radę UE w marcu br.

Tym samym firmy nadal muszą stosować MPP na dotychczasowych zasadach, w zakresie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – informuje resort finansów.

Obligatoryjny split payment w obrocie elektroniką wprowadzono w listopadzie 2019 r.

Zgodnie z warunkiem postawionym przez Brukselę przy wydaniu poprzedniej zgody, Polska po 18 miesiącach o wejścia w życie przepisów (w kwietniu 2021 r.). złożyła Komisji Europejskiej sprawozdanie na temat wpływu MPP na poziom oszustw związanych z VAT oraz na podatników, których ten środek dotyczy.

Resort: MPP zmniejszył koszty firm

W analizie tej stwierdzono, że MPP ma szereg pozytywnych skutków: przyczynił się do zwiększenia poboru VAT, szybszego dokonywania zwrotów i uwalniania środków z rachunków VAT. Zwiększyła się pewność obrotu gospodarczego. Resort utrzymuje także, że zmniejszyły się obciążenia administracyjne i koszty przedsiębiorców.

Split payment pomógł branży

Według danych MF od 2015 r. luka VAT spadła o połowę – z 24 proc. do niewiele ponad 10 proc w 2020 r. Resort twierdzi, że żaden kraj UE nie zanotował tak dobrego rezultatu.

Według ubiegłorocznego raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców branża pozytywnie ocenia uszczelnienie VAT w handlu elektroniką. Stwierdzono, że zwłaszcza split payment przyczynił się zwalczenia patologii, rujnującej przedsiębiorców z branży i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu.

Jak podaje raport, kilka lat temu skalę wyłudzeń w handlu smartfonami szacowano nawet na 420 mln zł rocznie, a na procesorach i dyskach twardych na 350 – 400 mln zł (wg ZIPSEE). Oszuści panoszący się na rynku mieli negatywny wpływ na rentowność firm, które dodatkowo były narażone na nieumyślne uwikłanie w lewe transakcje.

Obecnie dzięki podjętym działaniom rynek się znormalizował, a sektor handlu elektroniką mógł powrócić do odbudowy wzajemnego zaufania i uczciwej konkurencji – twierdzili w analizie ZPP przedstawiciele branży.