20 czerwca 2001 r. Józef Gruszka, poseł PSL, złożył na ręce ministra finansów interpelację poselską dotyczącą akcji Kontroli Skarbowej w zakresie sprzedaży programów komputerowych (czyt. CRN Polska nr 14 z 2001 r.).
W dokumencie czytamy między innymi, że 'prowadzone kontrole skarbowe (na wniosek resortu finansów – red.), przy obecnym braku jednolitych interpretacji prawnopodatkowych mogą doprowadzić (co miało już wielokrotnie miejsce w minionym okresie w innych branżach) do likwidacji firm zajmujących się obrotem oprogramowań oraz licencjami na ich użytkowanie, a w skrajnych przypadkach do bankructwa tychże firm’.
W związku z tym Józef Gruszka postuluje między innymi 'wyjaśnienie możliwości wstrzymania kontroli skarbowych do czasu opracowania jednoznacznych interpretacji prawnopodatkowych’. Jarosław Bauc musi najpóźniej w ciągu 21 dni ustosunkować się do postulatów posła PSL.