Najczęstsze błędy to: przypadkowe skasowanie informacji (35 proc. przypadków), błąd programisty (28 proc.) i przypadkowe nadpisanie rekordów (24 proc.). Znacznie mniej problemów powodują awarie systemu (13 proc.).  

Badani przyznawali, że otrzymują niemal dwukrotnie więcej próśb o przywrócenie danych ze środowisk programistycznych i testowych, niż ze środowisk produkcyjnych. Wynika to m.in. z naturalnej tendencji programistów do testowania nowych rozwiązań. Miesięcznie ankietowani przeprowadzali najczęściej od jednego do pięciu procesów przywracania danych ze środowisk programistycznych i testowych (50 proc. odpowiedzi). Prawie 20 proc. badanych przyznało, że trafia do nich od sześciu do dziesięciu próśb. Według ustaleń Kroll Ontracka standardowe przywracanie tabel SQL z kopii zapasowych lub z kopii migawkowych zajmuje ponad godzinę.