Taką konkluzję według wyborcza.biz zawiera raport z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych. Przetarg na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, który służy do obsługi składek i wypłaty świadczeń, ogłoszono w 2013 r. Ofertę zgłosiło tylko Asseco Poland, które otrzymało wart blisko 700 mln zł kontrakt.

Wśród wymogów stawianych przez ZUS, które trudno byłoby spełnić innym firmom niż Asseco, wymieniono np. imienne wskazanie 87 pracowników do obsługi zamówienia, z których każdy musiał spełnić określone warunki, np. pracować przez minimum 2 lata przy realizacji kontraktu na system informatyczny warty co najmniej 3 mln zł miesięcznie. Oczekiwano też m.in. od oferenta znajomości zasad rozliczania składek ZUS i NFZ. Taką fachową wiedzę ma zespół Asseco. Również NIK analizując w ub.r. przetargi na KSI z lat 2010 – 2013 stwierdziła, że mogło dojść do nieprawidłowości – nie gwarantowano m.in. dotrzymania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców
 
UZP wnioski z kontroli przekaże Krajowej Izbie Odwoławczej. ZUS nie zgadza się z zarzutami, choć w nowym przetargu na KSI częściowo wycofał się z zapisu dotyczącego wymaganych pracowników, zmniejszając ich liczbę do 23.