Sejm przyjął ustawę o podpisie elektronicznym. Umożliwi ona osobom fizycznym i prawnym podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem komputera, a przede wszystkim Internetu. Zgodnie z ustawą podpis elektroniczny będzie wywoływał identyczne skutki prawne jak podpis złożony własnoręcznie. Rządowy projekt ustawy o podpisie elektronicznym znaleźć można na internetowych stronach Sejmu pod adresem orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/8b78093dea0afb92c125675800366000/3363fff91637a34bc1256a00002bee13/$file/2651.pdf