Wartość połączonego rynku usług, który obejmuje IaaS, SaaS oraz usługi zarządzane, w regionie EMEA osiągnąła 26,5 mld dol., co stanowi wzrost o 23 proc. Jednak w IV kw. 2021 r. wynik był już tylko 9 proc. na plusie r/r, a wobec III kw. 2021 r. jedynie +4 proc. – – wynika z raportu Information Services Group (ISG).

EMEA ISG Index mierzy sumę wartości dużych kontraktów outsourcingowych (co najmniej 5 mln dol. rocznie każdy).

Usługi zarządzane najwyżej od 10 lat

Usługi zarządzane w 2021 r. wzrosły o 11 proc., do sumy 13,9 mld dol. To najwyższy poziom od dekady. W tym rekordowe 11,4 mld dol. to outsourcing IT (+5 proc.), a reszta to BPO (outsourcing procesów biznesowych), gdzie poprawa wyniosła 45 proc.

Chmura na rekordach

XaaS (czyli IaaS i SaaS) poszybował w górę o 41 proc., do rekordowego 12,6 mld dol.

W tym 44 proc. na plusie był IaaS (9,2 mld dol.), a 33 proc. SaaS (3,4 mld dol.).

„Pomimo oznak spowolnienia w ostatnim kwartale, region EMEA wydaje się być na silnej trajektorii wzrostu” – uważa Steve Hall, prezes ISG EMEA.

Dotyczy to zwłaszcza usług chmurowych: w IV kw. 2021 r. IaaS wzrósł o 55 proc., a SaaS o 57 proc. W obu przypadkach wartość kontraktów w EMEA osiągnęła najwyższe poziomy w historii (2,6 mld dol., 952 mln dol.).

Bujało w usługach zarządzanych

Tymczasem rynek usług zarządzanych odnotował w IV kw. ub.r. wahania. Spadek r/r wyniósł 16 proc., do 3,5 mld dol., ale wobec III kw. ub.r. był mały plus 2 proc.

W tym outsourcing IT spadł o 19 proc. r/r, do 3 mld dol., ale wzrósł o 19 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem.

Liczba kontraktów była jednak wyższa o 10 proc. r/r.

Rok 2022 będzie na plusie
ISG prognozuje, że światowy rynek usług w chmurze (IaaS i SaaS) wzrośnie o 20 – 25 proc., a globalny rynek usług zarządzanych o 5,1 proc. w 2022 r. , znacznie wyprzedzając średni roczny wzrost o 2 proc. w latach 2010-2020.