Przyszłość IT stanowi środowisko wielochmurowe – wynika z raportu F5 Networks „Future of Multi-Cloud”. Otóż 69 proc. badanych światowych organizacji planuje uruchomienie środowisk multi-cloud w 2019 r. Wynika to m.in. z rosnącego apetytu konsumentów: tylko usługi związane z konsumenckimi dyskami sieciowymi powinny osiągnąć ponad 15 proc. skumulowanego wzrostu w latach 2017-22.

F5 twierdzi, że biznes nie może sobie pozwolić na ignorowanie konsumentów – użytkowników środowisk wielochmurowych, które są powszechnie dostępne, takich jak Google Drive czy Dropbox. Dlatego klienci domowi będą mieli rosnący wpływ zarówno na inwestycje w tym obszarze, jak i wprowadzanie na rynek strategicznych usług.  

Raport F5 podkreśla, że zaspokojenie wszystkich potrzeb infrastruktury jednym rozwiązaniem chmurowym nie jest możliwe.

– Mnogość aplikacji klienckich i ich specjalizacje dyktują strategie IT. Dlatego organizacje sięgają po wiele usług chmurowych. Oferty skupione na SaaS będą rosły w znaczącym tempie – mówi Ireneusz Wiśniewski, dyrektor zarządzający w F5 Networks.

Podobną prognozę przedstawia Gartner, wyliczając, że w 2018 r. 73,6 mld dol. zostanie wydanych na SaaS. W skali globalnej ta kategoria będzie miała największy udział w wydatkach na chmurę publiczną.

Z kolei zgodnie z danymi IDC użytkownikiem chmury publicznej jest głównie sektor produkcyjny (19,7 mld dol.). Za nim plasują się profesjonalne usługi (18,1 mld dol.) i bankowość (16,7 mld dol.).

Według szefa F5 Networks w rozwiązania wielochmurowe przyjmuje zwłaszcza produkcja procesowa, przemysł detaliczny, a nawet administracja publiczna.

Raport wskazuje, że decydenci IT w organizacjach chcą usług, które dostarczają, zarządzają i chronią aplikacje w chmurze. Kluczowym parametrem, obok bezpieczeństwa, będzie obciążenie poszczególnych środowisk. Szybkie wyszukiwanie nowych usług oraz wiarygodność w zarządzaniu danymi to kryteria wyboru konsumentów środowiska multi-cloud.  

– Potrzeba elastycznego przemieszczania się pomiędzy różnymi dostawcami poprzez jeden punkt dostępowy staje się koniecznością dla biznesu. Agregowanie usług chmury publicznej dla różnych sektorów dostarcza wartość dla konsumentów. Wydaje się, że w najbliższych latach umiejętność zmniejszania kosztów bezpiecznych usług w multi-cloud przesądzi o układzie sił na rynku dostawców – uważa szef F5.