"Dostawcy usług IT, którzy pomagają organizacjom przełamywać bariery między działami IT i biznesowymi (LOB), zajmą doskonałą pozycję do pozyskania nowego biznesu" – twierdzi Chayse Gorton, analityk IDC.

Już od dawna część zakupów czy projektów związanych z IT toczy się bez inicjatywy, a nawet bez wiedzy zespołów informatycznych przedsiębiorstw. IDC zwraca uwagę, że związany z tym brak koordynacji działań różnych jednostek firmy powoduje, że są one nieefektywne, ponieważ personel IT i LOB zwykle priorytetowo traktują różne rzeczy. Analityk przekonuje, że lepsze relacje między działami umożliwiają organizacjom rozwiązywanie strategicznych problemów biznesowych. I tu jest miejsce dostawców usług.

Otóż dostawcy usług informatycznych mają pomóc organizacjom przełamać izolację różnych działów, oferując partnerstwa w zakresie przygotowania i wdrożenia inicjatyw IT. Dzięki współpracy z różnymi jednostkami, nie tylko IT, mają szersze spojrzenie na problemy i mogą zaproponować bardziej kompleksowe rozwiązania.

 

Trzy kluczowe umiejętności

IDC przekonuje, że dzięki partnerstwom strategicznym dostawcy usług lepiej poznają działalność operacyjną klientów. Pomoże im to ocenić, co można poprawić, jakie zbędne rzeczy wyeliminować. Firma badawcza zapewnia, że organizacje cenią takie wsparcie, ponieważ wówczas same nie muszą posiadać odpowiedniej wiedzy.

Gorton dodaje, że trend tworzenia partnerstw zmusza dostawców usług IT do poszerzenia swoich umiejętności. Wskazał trzy zasadnicze. Jedną nazwał "zdolnością rozpoznania" (ma pomóc klientom zrozumieć skomplikowany świat IT, by ułatwić im podejmowanie decyzji biznesowych). Pożądane są także kompetencje interdyscyplinarne (łączenie wiedzy technicznej i biznesowej) oraz myślenie projektowe (tzn. takie, aby proponowane i wdrażane rozwiązania realizowały cele i spełniały oczekiwania klientów). Zatem w cenie obok specjalizacji z zakresu IT są kompetencje konsultingowe, analityczne, wiedza o obsługiwanej branży oraz o specyfice firmy.

Analiza przewiduje, że w 2019 r. dostawcy usług IT i przedsiębiorstwa utworzą liczne partnerstwa strategiczne. Wiele z nich będzie obejmowało kompleksową współpracę w zakresie współtworzenia rozwiązań, zapewniając przy tym firmom informatycznym trwały wzrost przychodów. Ponadto takie alianse pozwolą na uproszczenie planowania i wdrożeń.