Według informacji z ub.r. wartość transakcji to rekordowa na polskim rynku hostingowym kwota 150 mln euro. Dla UOKiK decyzja nie była łatwa – postępowanie w sprawie fuzji przedłużono w ub.r. o 4 miesiące ponad standardowy termin (UOKiK sięga po tę procedurę w skomplikowanych  sprawach). Obie firmy zajmują się usługami w chmurze – m.in. hostingiem, rejestracją i utrzymaniem stron internetowych. UOKiK poinformował, że do urzędu wpłynęły „sygnały z rynku” wyrażające wątpliwości w sprawie wpływu koncentracji na konkurencję. Ponadto, jak twierdzi urząd, brak było dotychczas publicznie dostępnych i wiarygodnych danych na temat działalności związanej ze świadczeniem usług w chmurze obliczeniowej. Dlatego UOKiK zdecydował o przeprowadzeniu badania rynku. Miało na celu m.in. weryfikację danych przedstawionych przez 1 & 1 Internet. Pytania skierowano do ponad 30 podmiotów. Wśród nich była Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), która wyraziła opinię, że transakcja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji. Jest to  instytut badawczy pełniący funkcję krajowego rejestratora nazw internetowych w domenie krajowej .pl.

Jak podaje UOKiK, analiza wykazała, że koncentracja będzie miała największy wpływ na krajowe rynki rejestracji i obsługi domeny krajowej .pl oraz usług hostingowych. Na żadnym z nich nie dojdzie jednak do ograniczenia konkurencji. Przede wszystkim, jak uważa urząd, nie zmieni się znacząco struktura tych rynków. Udziały uczestników koncentracji wynikają przede wszystkim z obecnej pozycji home.pl. Po dokonaniu transakcji 1&1 Internet nadal będzie musiał liczyć się z konkurencją innych przedsiębiorców – twierdzi UOKiK.

Home.pl zachowa odrębną strukturę, siedziba firmy nadal będzie znajdować się w Szczecinie. Spółka ma pomóc potentatowi w ekspansji nie tylko w Polsce, lecz także na rynkach krajów Europy Środkowej i Wschodniej.