Według urzędu sprawa pojawiła się w związku ze skargami klientów. Otóż w lipcu operator zawiadomił listownie niektórych z nich, że jeśli nie zgodzą się na zmianę taryfy, to od 1 września będą płacić o 5 zł więcej za abonament. UOKiK sprawdzi m.in., czy T-Mobile nie złamał warunków umowy z konsumentami, czy należycie poinformował ich o zmianie ceny, oraz czy dał odpowiednio dużo czasu na decyzję. Urząd zbada także, czy z otrzymanych pism konsumenci mogli dowiedzieć się, że w przypadku braku akceptacji zmian mogą wypowiedzieć umowę, a operatorowi w takiej sytuacji nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem umowy.

Postępowanie wyjaśniające powinno się zakończyć w ciągu 30 dni, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – w 60 dni. Podane terminy mogą ulec wydłużeniu np. w razie oczekiwania na informacje od firmy. Jeżeli zostaną wykryte nieprawidłowości, prezes UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (w razie stwierdzenia takiego naruszenia, firmie grozi kara w wysokości do 10 proc. rocznych przychodów).