Ponad pół roku wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta (od 25 grudnia 2014 r.) UOKiK zapowiedział, że sprawdzi, czy przedsiębiorcy dostosowali swoją działalność do nowych przepisów. Kompleksowe kontrole mają ruszyć w 2016 r. Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą to wydłużenie z 10 do 14 dni  prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nowa procedura reklamacji, konieczność uzyskania zgody klienta na dodatkowe płatności.

UOKiK informuje, że obecnie sprawdza sygnały od konsumentów dotyczące naruszania przepisów. Twierdzi, że dostaje m.in. skargi na nieuczciwych sprzedawców działających w Internecie. Gdy konsumenci nie otrzymują zamówionego towaru ani zwrotu pieniędzy, pomimo odstąpienia od umowy, UOKiK zapewnia, że podejmuje współpracę z organami ścigania.

Według urzędu klienci skarżą się, że sklepy utrudniają im odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem firmy lub na odległość. Np. często nie informują o prawie do odstąpienia od umowy lub nie uznają oświadczeń w tej sprawie. Jak wynika ze skarg do UOKiK, przedsiębiorcy często nie przestrzegają obowiązku uzyskania zgody na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem 14 dni (akceptacja powinna być wyraźna i zachowana na trwałym nośniku). Konsumenci informują także UOKiK, że niektórzy operatorzy telekomunikacyjni nie spełniają obowiązku uzyskania od konsumentów zgody na każdą dodatkową płatność. Dochodzi do tego najczęściej przy dołączaniu do usługi głównej pakietu świadczeń dodatkowych.

UOKiK zapowiada, że odpowiedzią na łamanie prawa będą postępowania administracyjne w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Przedsiębiorcy grozi za to kara do 10 proc. rocznego obrotu.