UOKiK interesuje się zwłaszcza współpracą operatorów obejmującą współdzielenie sieci telekomunikacyjnych, infrastruktury i częstotliwości. Informuje, że chce bliżej przyjrzeć się całemu sektorowi i – jak to enigmatycznie ujęto – sprawdzić sygnały dochodzące od przedsiębiorców i ekspertów.
Postępowanie powinno się zakończyć w ciągu 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w okresie 60 dni. – To jest postępowanie w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Ma na celu zbadanie sytuacji rynkowej – poinformował wiceprezes UOKiK, Jarosław Król.

Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, UOKiK może uruchomić postępowanie w sprawie praktyk ograniczających konkurencję.