Przetarg dotyczy 'świadczenia usług wsparcia użytkowników sieci komputerowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz prowadzenia prac konserwacyjno – logistyczno – organizacyjnych związanych z utrzymaniem tej sieci – helpdesk IT'. Okres realizacji usług to 16 września 2016 r. – 31 grudnia 2017 r. Wśród wymogów stawianych wykonawcy jest doświadczenie w świadczeniu co najmniej 2 usług wsparcia technicznego przez minimum 12 miesięcy, dla co najmniej 400 użytkowników, za minimum 60 tys. zł w skali roku. Wartość zamówienia jest mniejsza niż limit 135 tys. euro.

W warunkach zamówienia znalazła się tzw. klauzula społeczna, zgodnie ze znowelizowanym w lipcu br. prawem zamówień publicznych. Mianowicie UOKiK wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy skierowania do świadczenia usługi helpdesk 3 osób i zatrudnienia ich na umowę o pracę. Zgodnie z nowymi przepisami zamawiający mogą stawiać wymóg zatrudniania na etat pracowników wykonawcy, co ma zapobiec obniżaniu cen ofert.

Oferty można składać do 6 września.