E-maile do przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe rozsyła Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Praw Konsumentów. UOKiK informuje, że nie mają one nic wspólnego z jego działalnością i mogą naruszać prawo. Trudno jednak poznać tożsamość nadawcy, ze względu na brak danych identyfikujących fundację. UOKiK ustalił, że domeny internetowe zarejestrowała prywatna osoba.

Zdaniem urzędu działania mają charakter nierzetelnej praktyki marketingowej i naruszają interesy przedsiębiorców. Urząd ostrzega, że w przypadku poniesienia szkody przez przedsiębiorcę w wyniku umowy zawartej z innym podmiotem gospodarczym swoich roszczeń może on dochodzić tylko przed sądem.