UOKiK uznał, że Media Markt Polska sp. z o.o. Wrocław I sp. k. z siedzibą w Warszawie naruszył zbiorowe interesy konsumentów.

Sprawa dotyczy kredytu konsumenckiego, udzielanego przez Santander Consumer Bank w ramach akcji promocyjnej „50 rat 0%” w 2015 r. i 2016 r.

Naruszenie w ocenie urzędu polegało m.in. na niepodawaniu w treści reklam, dotyczących kredytu szeregu informacji, m.in. na temat całkowitej kwoty kredytu, oprocentowania wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta i in.

W 2016 r. urząd stwierdził zaniechanie kwestionowanych praktyk.

Konsekwencje: publikacja online i 150 zł kosztów

Decyzję stwierdzającą naruszenie zbiorowych interesów konsumentów UOKiK wydał w końcu grudnia 2022 r. Urząd domaga się jej publikacji – po uprawomocnieniu się – na stronie internetowej detalisty przez 3 miesiące i obciążył go kosztami postępowania w kwocie… 150 zł.

Jednak jak podaje UOKiK, stanowisko w tej sprawie wyrażone przez Media Markt w dotychczasowym postępowaniu (już w 2017 r i 2018 r.) zostało podtrzymane w grudniu 2022 r.

Spółka uważa mianowicie, iż w odniesieniu do kredytów „0%” nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nie ma więc obowiązku podawania informacji, których zdaniem UOKiK zabrakło w w reklamach. Media Markt dodaje również, że dodatkowe zobowiązania związane z kredytem „wszystkie raty 0%” wynikały z dodatkowych produktów finansowych, z jakich korzystał kredytobiorca swobodnie podejmując decyzję w tej sprawie.

Według UOKiK Media Markt zaproponował również urzędowi podjęcie zobowiązania, dotyczącego procedury opracowywania reklam w sklepach sieci. Jednak UOKiK uznał, iż propozycja nie spełnia wymagań.