Według danych UOKiK w 2013 r. rzecznicy praw konsumentów udzielili klientom 14 448 porad dotyczących zakupu komputerów, przeprowadzili 1175 wystąpień (interwencji u przedsiębiorcy, np. żądanie wyjaśnień, mediacja, pouczenie). Taka liczba daje sprzedawcom komputerów 4 miejsce wśród kategorii produktów, z którymi mają problem klienci. Najczęściej zgłaszają się do rzeczników w sprawach zakupu obuwia i odzieży (ponad 77 tys. porad), a na drugim miejscu jest sprzęt RTV i AGD (41 525 skarg i 3963 wystąpienia).

Najczęściej zgłoszenia klientów dotyczyły kłopotów z reklamacją. Skarżono się m.in. na odmowę przyjęcia zgłoszenia reklamacji, nieskuteczne usuwanie wad, proponowanie przez sprzedawców własnego sposobu załatwienia reklamacji.

W sumie w całym 2013 r. rzecznicy konsumentów udzielili ponad 443 tys. porad, interweniowali u przedsiębiorców ponad 62 tys. razy.