Konkurs jest przeznaczony dla małych i średnich firm, które współpracują z innymi przedsiębiorstwami (co najmniej dwoma) w oparciu o rozwiązania elektroniczne. Składając wniosek w PARP można liczyć wsparcie ze środków unijnych na inwestycje, licencje, szkolenia, doradztwo. Maksymalny pułap dofinansowania obejmuje 85 proc. wydatków na działania informacyjne, 40 do 70 proc. na inwestycje (w zależności od województwa i wielkości firmy), 50 proc. na doradztwo i 25 proc. na szkolenia. Dotacje będą wypłacane nie dłużej niż przez 2 lata.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://poig.parp.gov.pl/index/index/598.

Na wrzesień PARP zaplanował drugi nabór wniosków o dofinansowanie e-biznesu B2B, a w kwietniu będzie można starać się o unijne pieniądze na e-usługi (Działanie 8.1). Są to prawdopodobnie ostatnie konkursy dotyczące biznesu elektronicznego w ramach POIG do 2013 r.