Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo międzynarodowych transakcji. Rozporządzenie eIDAS (Electronic IDentification Authentication Signature) ujednolici kwestie prawne i techniczne związane z usługami zaufanymi, w tym z podpisem elektronicznym. Takich uniwersalnych norm w całej Unii dotychczas brakowało.

– Skutkiem tego niespójnego podejścia jest obecnie np. problem z wzajemnym rozpoznawaniem certyfikatów kwalifikowanych czy też e-podpisu w dokumentach elektronicznych – mówi Ałła Stoliarowa-Myć, Kierownik Projektu ds. PKI w Unizeto Technologies. – Wcielenie w życie rozporządzenia eIDAS spowoduje, że znikną problemy z różnymi interpretacjami przepisów oraz z kompatybilnością oprogramowania.

W praktyce zmiana przepisów powinna ułatwić przedsiębiorstwom np. start w przetargach na terenie całej UE – firmy będą mogły uczestniczyć za pośrednictwem Internetu w zamówieniach publicznych ogłaszanych w różnych państwach członkowskich. Możliwe będzie także elektroniczne podpisywanie umów z przedsiębiorstwami w innych krajach – zgodnie z regulacjami eIDAS nie będzie problemów z interpretacją i weryfikacją podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej czy doręczeniem elektronicznego listu poleconego.

Dzięki eIDAS bardziej wiarygodny powinien stać się e-handel, bo kupujący zyskają możliwość zweryfikowania, czy za stronę internetową, z której korzystają, rzeczywiście odpowiedzialność bierze przedstawiony na niej sprzedawca lub usługodawca.

Ułatwienia będą dotyczyć także administracji. Np. przez Internet będzie można złożyć deklarację podatkową w innym kraju

Rozporządzenie ma zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski podczas kwietniowej sesji plenarnej. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2014 r.