W poniedziałek wypracowano porozumienie, zgodnie z którym – w przypadku łamania praw konsumentów na skalę unijną – krajowe urzędy z państw członkowskich działałyby wspólnie z Komisją Europejską, w celu przerwania niewłaściwych praktyk. Zniknąć ma np. różnicowanie kupujących ze względu na ich miejsce zamieszkania, czy narodowość. Krajowe organy będą mogły sprawdzać, czy w stronach internetowych nie ma zaszytych mechanizmów geoblockingu, który wykorzystywany jest często pod pretekstem ochrony terytorialności prawa autorskiego. Może służyć interesom np. producentów i dystrybutorów – często cena produktów, które oferują waha się w zależności od lokalizacji kupującego. System wykrywając zagraniczne IP lub numer karty kredytowej odcina możliwość korzystania z usługi lub oferuje zagranicznemu klientowi wyższą cenę. 

Zgodnie z projektem organy krajowe mogłyby nakazywać natychmiastowe usuwanie stron internetowych zawierających nadużycia i żądać od rejestratorów domen oraz banków informacji pomocnych w wykryciu tożsamości przedsiębiorcy, który jest za nie odpowiedzialny. Aby poprawić współpracę organów zajmujących się ochroną praw konsumentów w państwach członkowskich, ma powstać "jednolity urząd łącznikowy", który będzie pełnił rolę koordynacyjną. 

Projekt przepisów przewiduje dostęp odpowiednich organów do wszystkich dowodów, danych i informacji niezbędnych do ustalenia, czy doszło do naruszenia prawa. Chodzi też o wskazanie odpowiedzialnego przedsiębiorcy, niezależnie od tego, kto posiada dowody, dane i informacje oraz gdzie są one zlokalizowane. 

Zwiększyć ma się rola Komisji Europejskiej. Według proponowanych przepisów będzie ona współpracować z państwami członkowskimi, by zapobiegać występowaniu naruszeń na dużą skalę. Bruksela ma informować państwa członkowskie o wszelkich podejrzeniach odnośnie praktyk szkodzących konsumentom – jeśli dotyczą one co najmniej trzech czwartych państw unijnych. 

Wypracowanie porozumienia między państwami członkowskimi otwiera drogę do prac nad ostatecznym kształtem przepisów w Parlamencie Europejskim. W drugiej połowie marca europosłowie z komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów mają głosować nad poprawkami.

Źródło: PAP