Ostateczne rekomendacje w sprawie ochrony danych osobowych mogą być przyjęte jeszcze w tym roku. Po okresie przygotowawczym wejdą w życie we wszystkich krajach UE. Unijne rozporządzenie ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej związanej z przepływem danych osobowych. Zacznie obowiązywać prawdopodobnie w I poł. 2018 r. 

W tym roku w Polsce zmieniono ustawę o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nowymi przepisami w firmie powinna być osoba o statusie administratora bezpieczeństwa informacji, która zajmuje się nadzorowaniem przetwarzania danych i prowadzeniem dokumentacji. GIODO ma prawo do sprawdzenia przedsiębiorstw, a czynność tę mają wykonywać na jego zlecenie ABI. 

Na odbywającej się w Warszawie konferencji poświęconej ochronie danych osobowych jeden z prawników ocenił, że tegoroczna ustawa jest 'kamieniem milowym i pomostem między tym co jest i tym, co ma nastąpić ’ w zakresie ochrony danych. Zwracano ponadto uwagę, że zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci przywiązują większą niż kiedyś wagę do bezpieczeństwa informacji.