Wasko podpisało umowy z NASK na zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu "Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)". Kontrakty dotyczą 5 województw: łódzkie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie. Ich maksymalna wartość wynosi łącznie 44,09 mln zł brutto.

OSE to publiczna sieć telekomunikacyjna, która ma zapewnić szkołom dostęp do bezpłatnego szybkiego Internetu. NASK jest operatorem OSE.

Termin zakończenia prac został wyznaczony na 31 grudnia 2019 r., a usługi serwisowe będą świadczone do końca 2022 r.

O kontrakty w poszczególnych województwach starał się cały szereg spółek, takich jak Comarch, Netia, Integrated Solutions, Comp, Infinity, PKP Telkol, IT Partners Telco, Toya, Energo-Tel. Oferty otwarto w lipcu. Jedno z postępowań, dotyczące woj. lubuskiego, umorzono, ponieważ najniższa zaproponowana cena, w ofercie Integrated Solutions (6,65 mln zł), przekraczała budżet zamawiającego (4,39 mln zł).