Kontrakt zawarty 29 listopada br. obejmuje dostawę i wdrożenie infrastruktury składowania danych (macierzy dyskowych). Zakres prac przewiduje m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dostawę i wdrożenie macierzy klasy enterprise. Wasko ma również świadczyć usługi asysty technicznej i serwis gwarancyjny.

Wartość umowy to ok. 9 mln zł netto (ok. 11 mln zł brutto), w tym ok. 8,2 mln zł brutto to zamówienie podstawowe, a reszta – opcjonalne. Termin zakończenia prac ustalono na 30 września 2018 r. Wasko udzieli ponadto integratorowi 4-letniej gwarancji.

Wasko po 3 kwartałach 2017 r. wyszło na plus. Miało 3,8 mln zł zysku netto wobec 1,2 mln zł straty w analogicznym okresie ub.r.

Comtegra buduje natomiast za 55 mln zł Disaster Recovery Center dla Ministerstwa Finansów.