Umowa faktoringu pomiędzy Actionem i Coface Poland Factoring została rozwiązana za porozumieniem stron. Zawarto ją w sierpniu 2020 r. z limitem finansowania w wysokości 21 mln zł.

Według Actionu umowę zdecydowano się rozwiązać, ponieważ spółka w niewielkim stopnia korzystała z udzielonego limitu. Zwrot zabezpieczeń nastąpi na warunkach określonych w umowie.

W tym roku, w końcu marca 2022 r., Action zawarł umowę z ING Bankiem Śląskim, uzyskując odnawialny limit kredytowy kwocie 30 mln zł, obejmujący finansowanie w postaci kredytu obrotowego, gwarancji bankowych, akredytyw.

Action po 3 kwartałach 2022 r. miał blisko 1,7 mld zł przychodów (+5,7 proc. r/r) i 30 mln zł zysku netto (-59 proc. r/r).

W niecałe 2 lata od uprawomocnienia się układu, od 15 grudnia 2020 r. do 30 września 2022 r., Action spłacił już 75,15 mln zł, 1,77 mln euro i 3,41 mln dol. należności układowych. Do zapłaty pozostało niecałe 70 mln zł, 1,7 mln euro i 5,73 mln dol.