Umiejętności technologiczne dezaktualizują się średnio po 2,5 roku – według raportu Deloitte Tech Trends 2023. Może to oznaczać, że strategia polegająca na adresowaniu wyłącznie bieżących potrzeb stanie się nieskuteczna.

O skali problemu świadczą dane z 2021 r. Otóż 82 proc. amerykańskich firm wskazało, że musiało zrezygnować z niektórych projektów ze względu na niedobór pracowników.

Co ciekawe, w Polsce ten odsetek według badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego jest sporo niższy. Otóż 20 proc. pytanych firm często musiało odmawiać realizacji projektu z powodu niewystarczającej liczby specjalistów.

Trzeba wspierać fachowców IT w rozwoju

Deloitte twierdzi, że zespoły IT potrzebują kadry o przekrojowych zdolnościach. Zatrudnienie specjalisty jest jedynie początkiem ciągłego procesu doskonalenia, który daje firmie przewagę konkurencyjną. Konieczne jest budowanie długofalowej relacji z pracownikami i ciągłe rozwijanie ich kompetencji.

Równie istotna zdaniem ekspertów jest zdolność do identyfikacji umiejętności członków zespołów i zapewnienie im możliwości rozwoju w firmie.

Skuteczną metodą na pozyskanie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje powinno być przyjęcie przez firmy IT elastycznej kultury korporacyjnej. Dzięki odejściu od sztywnych schematów firmy technologiczne będą w stanie realizować długoterminowe strategie rozwoju – uważa Deloitte.