Przewiduje on powstanie publicznego systemu z informacjami o dostępności szerokopasmowego internetu, m.in. stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS).

SIDUSIS byłby publiczną i nieodpłatną bazą danych, w której znalazłyby się punkty adresowe gdzie: możliwe jest świadczenie; planowane jest zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych; planowane jest zapewnienie możliwości świadczenia w ciągu trzech lat w wyniku realizacji inwestycji ze środków prywatnych; zgłoszono zapotrzebowanie na świadczenie – usługi transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu za pomocą stacjonarnych lub ruchomych sieci telekomunikacyjnych.

Dzięki SIDUSIS będzie można zgłaszać potrzeby na usługi bezprzewodowej i przewodowej transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy internet. Zapewniona ma być też funkcjonalność wyszukiwania dla dokonanego zgłoszenia dostawcy usług mogącego je zrealizować i wysłanie dostawcy automatycznego powiadomienia o takim zapotrzebowaniu.

Nowe przepisy pozwolą ponadto wyznaczać w urzędach gmin tzw. koordynatorów szerokopasmowych, którzy reprezentowaliby samorządy w kwestiach związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych.