Misją klastra będzie nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami m.in: z branży IT, telemedycyny i technologii VR a otoczeniem biznesu oraz samorządami lokalnymi z obszaru województwa mazowieckiego. Gałęzie współpracy będą się opierały również na technologiach skaningowych 2 i 3D, technologiach przyrostowych i wykorzystaniu dronów z zaawansowanymi systemami czujników.

Jako inicjator klastra oferujemy partnerom swój potencjał nie tylko w zakresie działalności już funkcjonującego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych, ale także laboratoriów, które zamierzamy zbudować i wyposażyć dzięki realizacji projektu przygotowywanego w ramach kontraktu terytorialnego – mówi ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Poza laboratoriami przewidujemy także stworzenie symulatora nowoczesnego centrum kryzysowego, studia VR-owego (umożliwiającego zaawansowane symulacje w różnych środowiskach), studia motion capture i rozbudowanego studia radiowo-telewizyjnego. Kolejnym zasobem UKSW jest nowoczesna serwerownia umożliwiająca prowadzenie zaawansowanej analityki w różnych obszarach oraz obsługę big data.

Najważniejsze obszary, wokół których skoncentrowana będzie działalność klastra, obejmują m.in: szeroko pojęte cyberbezpieczeństwo, technologie przyrostowe (zarówno drukarki 3D, jak i nowe materiały), produkcję i wykorzystanie dronów (również zaawansowana sensoryka i symulatory), nowe materiały w medycynie (urządzenia medyczne, protetyka), telemedycynę, skanowanie 3D oraz obróbkę danych z tego zakresu, technologie GIS.

Do klastra jako członkowie-założyciele przystąpili:

3D Lab, 3D Master, 3Dream, Ascomp, Bibus Menos, Centrum Szkolenia UAV, Dron House, Evatronix, Gmina Pomiechówek, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Ośrodek Przetwarzania Informacji – aństwowy Instytut Badawczy, Termocent Marek Kitliński, Vigo Ortho Polska, Wasko, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej