Wierzyciele Data Techno Park przyjęli zaproponowane przez spółkę warunki układu. Głosowanie odbyło się 12 grudnia podczas zgromadzenia we wrocławskim sądzie rejonowym.

Propozycje układowe przygotowano w styczniu br. Głosowanie wielokrotnie przekładano z różnych powodów (pierwotnie miało odbyć się w lutym br.). Ostatnio lepsze warunki uzyskali wierzyciele z tytułu umów handlowych, umów cywilno-prawnych, rady nadzorczej i ubezpieczyciele: spłatę 30 proc. długu w równych ratach, regulowanych co pół roku w okresie 7 lat od daty uprawomocnienia się układu. Poprzednio spółka oferowała spłatę 10 proc. w ciągu 10 lat. Wśród wierzycieli Data Techno Park jest m.in. HPE, które w październiku wnioskowało o przesunięcie głosowania na 12 grudnia.

Data Techno Park to spółka zależna Cube.ITG. Jest w restrukturyzacji od października 2017 r. W tym samym okresie w sanację wszedł Cube.ITG, ale w tym przypadku sąd umorzył postępowanie ostatecznie w listopadzie 2018 r., uznając że restrukturyzacja nie powiedzie się.

W kwietniu br. DTP i Cube.IT doszli do porozumienia z bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. W przypadku DTP chodziło o ok. 65 mln zł wierzytelności dla dwóch banków. Zarządca spółki sprzedał nieruchomość DTP we Wrocławiu za blisko 8 mln zł brutto.

Największym aktywem Data Techno Park jest ITQ Data Center – centrum danych o powierzchni 5 tys. m kw. (mieści ponad 500 szaf serwerowych). Zostało zbudowane ze wsparciem publicznych środków jako medyczne centrum przetwarzania danych, które miało gromadzić dokumentację medyczną Polaków. Sprawa zmiany głównego udziałowca DTP (wcześniej był nim wrocławski Uniwersytet Medyczny) i przejścia w prywatne ręce spółki, zasilonej wielomilionowymi grantami, jest od dawna przedmiotem śledztwa ABW i prokuratury. Do sądu trafił już akt oskarżenia związany z tą sprawą.

W całym 2018 r. grupa Cube.ITG wypracowała niecałe 3 mln zł ze sprzedaży wobec 39,7 mln zł w 2017 r. Strata netto przekroczyła 9,5 mln zł. Rok wcześniej, głównie w wyniku odpisów, strata wyniosła 189 mln zł. W I kw. 2019 r. grupa miała zaledwie 0,7 mln zł obrotów.