Działanie UKE jest efektem licznych skarg abonentów firmy (oferowała usługi telekomunikacyjne), którzy zawarli z Milmeksem umowę w promocji „Internet Unijny 2 lata za darmo!”. W praktyce oferta nie była gratis, bo klienci musieli zapłacić kaucję za urządzenie abonenckie w wysokości 2499 zł, należność była finansowana kredytem bankowym. Firma jednak jakieś 2 miesiące temu zaprzestała dostarczania usług, co gorsza nie spłaca również kredytu (według UKE Milmex był jego beneficjentem), więc bank domaga się pieniędzy od abonentów. Ludzie skarżą się, że do Milmeksu nie można się dodzwonić, maile pozostają bez odpowiedzi. Spółka zlikwidowała swoje Biura Obsługi Klientów, m.in. w Lublinie, Nysie, Częstochowie, Kępnie.

W dniu 31 stycznia 2014 r. prezes UKE skierował do Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu zawiadomienie o możliwym popełnieniu przez Milmex Systemy Komputerowe przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego. („kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”).

Prezes UKE wezwał Milmex do przedstawienia szczegółowych wyjaśnień dotyczących powstałych problemów oraz podania liczby abonentów pozbawionych usług internetowych. Spółka ma również poinformować UKE o działaniach jakie podejmuje, aby zapewnić swoim klientom dostęp do usługi w ramach zawartej umowy, a także czy Milmex wypłaca odszkodowania za przerwę w działaniu usługi i czy jest w stanie wywiązać się z zawartych umów (w szczególności – spłacać w imieniu abonentów kredyty).

Wyjaśnień od Milmeksu chce także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która przekazała firmie na inny projekt 22 mln zł. W razie stwierdzenia nieprawidłowości może domagać się zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami. Jak dotąd w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 4.4 i 8.4) oraz regionalnych programów za lata 2007 – 2013 Milmex uzyskał wsparcie w łącznej kwocie ponad 80 mln zł.

Milmex na stronie swojej usługi (NetMaks) informuje o trwających pracach technicznych, które mogą powodować problemy z dostępem do sieci.