„Informator o obowiązkach dostawców i dystrybutorów w zakresie informowania o zużyciu energii przez telewizory” wydano w związku z wynikami kontroli przeprowadzonej przez UKE. Okazało się, że część producentów i sprzedawców nie przestrzega nowych przepisów. Chodzi o ustawę z 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r., która z kolei uzupełnia dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów. Według UKE informator ma pomóc dostawcom (producentom i importerom) oraz dystrybutorom (sprzedawcom) zapoznać się z obowiązkami wprowadzonymi przez ww. akty prawne.

Publikacja zawiera m.in. informację, kogo obejmują nowe przepisy (np. dystrybutorem jest osoba fizyczna lub prawna, która sprzedaje, wynajmuje, oferuje w sprzedaży ratalnej, lub wystawia do sprzedaży produkt wykorzystujący energię), jakiego sprzętu dotyczy nowe prawo (jest np. odnośnik do definicji telewizora). Można również znaleźć wzory etykiet i wykaz danych, jakie powinny one zawierać.

Informator jest dostępny tutaj.