Według Lexmarka ugodę zawarto w następstwie korzystnego dla firmy wyroku sądowego przeciwko Polcanowi. Mianowicie sąd orzekł, że Polcan „wprowadzał do sprzedaży i importował” tonery marki Lexmark bez odpowiedniej konfiguracji regionalnej, co blokowało ich legalną sprzedaż w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Lexmark wyjaśnia, że zgodnie z prawem wspólnotowym „import równoległy” bądź sprzedaż towarów z szarej strefy to nielegalny proceder naruszający prawa właścicieli znaków towarowych oraz klientów, których naraża na zakup potencjalnie podrabianych produktów.

Pierwszy wyrok z września 2014 r. nakazywał firmie Polcan zaprzestanie dalszego naruszania praw Lexmark do zarejestrowanych znaków towarowych poprzez oferowanie i wprowadzanie do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oryginalnych tonerów do drukarek oznaczonych znakami towarowymi Lexmark, które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez Lexmark lub za jego zgodą oraz opublikowanie na swojej stronie internetowej informacji o tym wyroku.

Po jego wydaniu obie strony zdecydowały się zawrzeć wzajemną ugodę, co według Lexmarka zamyka sprawę. Nie ujawniono warunków porozumienia.

„Lexmark absolutnie nie toleruje jakiejkolwiek działalności w szarej strefie i bardzo poważnie będzie traktować wszelkie próby naruszenia znaków towarowych wskutek nielegalnego obrotu takimi produktami. Zawsze będziemy podejmować działania sądowe w celu zablokowania tego procederu.” – zapowiedział Alf Baumann, dyrektor Lexmarka ds. urządzeń i materiałów eksploatacyjnych w regionie EMEA.