Formalne ostateczne porozumienie Komputronika z Clean&Carbon Energy i innymi podmiotami jest o krok. Strony wykonały wszystkie zobowiązania wynikające z postanowień ugody, zawartej w listopadzie 2017 r. – poinformowała poznańska spółka. W dniu 20 września br. potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków zostanie potwierdzone w aneksie.

Ugoda ma ostatecznie zamknąć ciągnące się od 2010 r. spory między Komputronikiem, CCE i innymi spółkami, jakie wybuchły po transakcji sprzedaży Karenu. W ramach ugody umowa inwestycyjna z 2010 r. oraz umowy wykonawcze zostają rozwiązane. W ramach realizacji porozumienia doszło przeniesienia własności kilku nieruchomości. Spółki kończą spory sądowe. Dla Komputronika zmniejszą się koszty obsługi prawnej.