W projekcie rozporządzenia opracowanym przez europarlamentarzystów opłaty za transakcje kartami debetowymi ustalono na poziomie 0,2 proc. (lub 7 eurocentów), a dla kart kredytowych – 0,3 proc. Obecnie, od 1 lipca, w Polsce obowiązuje poziom 0,5 proc.

Zdaniem Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji projekt PE to optymalne rozwiązanie, które powinno jak najszybciej wejść w życie. Organizacja ostrzega jednak, że w trakcie prac legislacyjnych mogą zostać wprowadzone niekorzystne zmiany. Chodzi o propozycje odejścia od stawek maksymalnych dla każdej transakcji i wyłączenie spod regulacji opłaty interchange dla kart biznesowych, co może prowadzić do obchodzenia całego mechanizmu. Pojawiły się także pomysły na ograniczenie możliwości wyboru instrumentów płatniczych przez akceptantów.

POHiD apeluje do rządu RP o podjęcie działań na rzecz przyjęcia przez UE rozporządzenia w sprawie opłat interchange w brzmieniu przyjętym przez Parlament Europejski minionej kadencji. Zdaniem organizacji jest to projekt najbardziej korzystny dla rozwoju płatności bezgotówkowych na wspólnym rynku, a także zgodny z polską ustawą.