W IV kw. 2022 r. (I kw. roku obrotowego 2022/2023) Sygnity według wstępnych skonsolidowanych danych zwiększyło zysk netto o 76 proc., z 6 mln zł do 10,6 mln zł, przy sprzedaży wyższej o 14 proc. r/r (z 54,4 mln zł do 61,8 mln zł).

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Sygnity za IV kw. 2022 r. (I kw. roku 2022/2023)

Przychody: ok. 61,8 mln zł
EBITDA: ok. 16,2 mln zł
Zysk brutto: ok. 13,2 mln zł
Zysk netto: ok. 10,6 mln zł

Jak wyjaśnia zarząd, na wyniki osiągnięte przez spółkę w IV kw. ub.r. wpłynął w szczególności zwiększony w tym okresie poziom kontraktacji w sektorze publicznym.

Ostateczne liczby zostaną podane 10 lutego br. Wskazują jednak już teraz na znaczną poprawę rentowności grupy w kwartale, w którym popyt na szerokim rynku hamował.

Dla przypomnienia w roku 2021/2022, zakończonym 30 września ub.r., pod presją kosztów, głównie płac, mocno spadł zysk grupy – o 42 proc. r/r i wyniósł 27 mln zł (18,4 mln zł po eliminacji zdarzeń jednorazowych) wobec 46,6 mln zł w roku poprzednim (27,7 mln zł po eliminacji zdarzeń jednorazowych).
Taki wynik osiągnięto przy przychodach większych o 4 proc. r/r (211,6 mln zł).