12 lipca przeprowadziła się firma TX System. Nowy adres siedziby i numery telefonów są następujące:
TX System Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 813-57-57
faks (33) 813-57-75

Adres strony internetowej (www.txsystem.com.pl), numery NIP oraz REGON pozostają bez zmian.