Po trwającym rok postępowaniu ZUS otworzył oferty w przetargu na rozwój i utrzymanie portalu klienta oraz Szyny Usług (ESB) w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

ZUS zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 100,12 mln zł brutto.

Oferty złożyli:
S&T Services Polska (93,9 mln zł)
Asseco Poland (96,9 mln zł)
Comarch Polska (71 mln zł)

Kryteria udzielenia zamówienia to:
cena: 60
poziom dostępności usług (SLA): 30
doświadczenie personelu: 10

Przedmiotem zamówienia jest rozwój i utrzymanie portalu klienta oraz Szyny usług (ESB) w ramach Platformy usług elektronicznych ZUS wraz z przeprowadzeniem instruktaży oraz przeniesieniem autorskich praw
majątkowych.

Zamówienie obejmuje m.in. rozwój portalu i aplikacji, przeprowadzenie warsztatów i praktyk dla nie więcej niż 10 pracowników, administrację portalu klienta i szyny usług, utrzymanie systemu, optymalizację wydajności.

Umowa zostanie zawarta na 4 lata. Wykonawca będzie miał 1 miesiąc na przejęcie usług.

Asseco Poland i Comarch rywalizują o kontrakty niemal przy każdym większym zamówieniu ZUS.

W lutym br. warta ponad 200 mln zł oferta Comarchu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na usługi wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.

Na początku roku ZUS odstąpił częściowo od aneksu do kontraktu z Comarchem, zawartego w grudniu 2019 r. Dotyczył usługi wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego, którymi zajmuje się obecnie Asseco Poland.