W 2021 r. inwestycje w rozwiązania internetu rzeczy w Europie wzrosną o ponad 12 proc. To sporo, bo oznacza, że użytkownicy rozwiązań wydadzą w br. na IoT o ok. 18,6 mld euro więcej niż w 2020 r., a w sumie wartość rynku sięgnie aż 170,45 mld euro – według IDC.

Do 2025 r. przewidywany jest dwucyfrowy wzrost co roku. Oznacza to, że pomimo wpływu pandemii rynek IoT nadal będzie rozwijał się, choć w wolniejszym tempie niż w poprzednich latach. Tym niemniej w br. wzrost ten będzie kontynuowany w różnych sektorach – uważa IDC.

Zdaniem IDC rynek konsumencki z automatyką domową na czele będzie największym rynkiem IoT w Europie w br.

Trzy główne obszary wzrostu

Z kolei jak wynika z raportu Farnell, rynek IoT ciągną w górę trzy segmenty, które odpowiadają za ponad połowę jego wartości. Jest to automatyka przemysłowa (25 proc.), automatyka domowa (18 proc.) i rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji (12 proc.).

Z rozwiązań określanych mianem IoT korzysta przemysł, ale też opieka zdrowotna i handel detaliczny. To tylko przykłady.

Granica między tym, co offline, a online coraz bardziej się zaciera, a na styku tych dwóch światów mamy IoT” – twierdzi Sławomir Kuźniak, dyrektor ds. zarządzania produktem w BPSC.

Szczególnie producenci przemysłowi sporo sobie obiecują po nowej technologii, aby poprawić efektywność działania i optymalizować proces produkcyjny.

„Czujniki, mikrokontrolery, urządzenia niezbędne do stworzenia inteligentnej fabryki znacznie potaniały” – twierdzi Sławomir Kuźniak.

Przekonuje też, że dzięki przetwarzaniu w chmurze przechowywanie i analizowanie dużych zbiorów danych stało się znacznie bardziej dostępne. Co istotne rosnący popyt na IoT ciągnie za sobą sprzedaż całej niezbędnej infrastruktury, w tym m.in. systemów MES.

Największe nakłady na sprzęt

IDC spodziewa się, że w 2021 r. największa część wydatków na IoT w Europie pójdzie na sprzęt (moduły i czujniki), a dalej na usługi, ze względu na potrzebę oceny, projektowania, wdrażania urządzeń i wspomagania ich bieżącej pracy.

Oprogramowanie zapewni najszybszy wzrost

Z kolei oprogramowanie, zwłaszcza aplikacje dla IoT, służące do organizowania i uzyskiwania dostępu do szeregu ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych informacji, będą najszybciej rosnącym segmentem rynku IoT w ciągu najbliższych kilku lat.