Jak wynika z najnowszych danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Chiny przodują w wyścigu patentowym na generatywną sztuczną inteligencję. W ciągu ostatniej dekady złożono ogółem 50 tys. wniosków związanych z generatywną sztuczną inteligencją. 38 tys. zostało w latach 2014–2023 zgłoszonych przez Państwo Środka. Ze Stanów Zjednoczonych w omawianym okresie napłynęło natomiast 6276 wniosków.

Trzecie, czwarte oraz piąte miejsce w tym wyścigu zajmują: Korea Południowa, Japonia oraz Indie. Państwo Środka wyprzedza inne kraje w dziedzinie wynalazków takich jak chatboty, zgłaszając sześć razy więcej patentów niż Stany Zjednoczone. W samym 2023 roku Chiny złożyły aż jedną czwartą swoich patentów.