Przychody największych dystrybutorów IT w USA w I kw. 2023 r. spadły ze szczytu w 2022 r., ale pozostały powyżej poziomu z poprzednich lat – wynika z badania IDC zrealizowanego we współpracy z GTDC (światowa organizacja dystrybutorów IT).

Ogólny spadek sprzedaży dystrybutorów IT w Ameryce Północnej w I kw. 2023 r. wyniósł 6 proc. r/r., do 19,1 mld dol. Był spowodowany zmniejszoną sprzedażą urządzeń konsumenckich, takich jak komputery i sprzęt AV, gdzie dołek był dwucyfrowy (-28,3 proc. i -24,5 proc.).

Sprzedaż komputerów za pośrednictwem największych dystrybutorów odzwierciedla trendy na całym rynku. Po dwóch kwartałach spadku przychodów o ponad 20 proc. rok do roku, sprzedaż cofnęła się mniej więcej do poziomu sprzed pandemii. Z tym dołkiem skorelowany jest zjazd na przychodach z monitorów do PC, które pociągnęły całą grupę produktów AV.

Infrastruktura, oprogramowanie i usługi okazały się bardziej odporne na spadki, ponieważ firmy nadal inwestują w transformację cyfrową i odporność przedsiębiorstw.

Za oceanem wydatki na infrastrukturę sieciową poprzez dystrybutorów zwiększyły się o 19,7 proc. rok do roku w I kw. 2023 r., głównie dzięki przełącznikom i punktom dostępowym. Te ostatnie odnotowały aż 50 proc. wzrostu.

Zarówno oprogramowanie, jak i usługi były 6,6 proc. na plusie r/r. Usługi związane ze sprzętem infrastruktury sieciowej i oprogramowaniem dobrze sprzedawały się w dystrybucji w USA w I kw. br. – ustaliło IDC.