Trend Micro wprowadza strategię zabezpieczeń serwerów, obejmującą infrastrukturę udostępnianą przez Internet, a także produkty i usługi, które mają ułatwiać firmom rozwiązywanie problemów dotyczących ochrony danych, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w centrach przetwarzania danych. Rozwiązania te obejmują środowiska fizyczne, wirtualne i znajdujące się poza siecią lokalną.

 

Trend Micro Deep Security, sztandarowy produkt Trend Micro do zaawansowanej ochrony serwerów, wprowadza nową koncepcję bezpieczeństwa, która polega na zabezpieczeniu całego serwera, tj. warstw systemu operacyjnego, sieci i aplikacji, w sposób kompleksowy, niezależnie od środowiska obliczeniowego, platformy wirtualizacji czy lokalizacji pamięci masowej. Oto najważniejsze zalety tej koncepcji:

–          zapobieganie włamaniom i utracie danych poprzez zapewnienie warstwy ochronnej na samym serwerze, niezależnie od tego, czy działa on w środowisku fizycznym, wirtualnym czy poza siecią lokalną,

–          obniżenie kosztów zarządzania zabezpieczeniami w środowiskach wirtualnych i poza siecią lokalną,

–          zapewnienie zgodności z wieloma standardami i przepisami, takimi jak PCI, SAS 70, FISMA, HIPAA i innymi,

–          szybkie reagowanie na nowe problemy dotyczące bezpieczeństwa, zarówno w środowiskach fizycznych, jak i w środowiskach wirtualnych, takie jak SQL injection czy osadzanie kodu w zawartości serwisu (XSS).

 

Rozwiązanie Trend Micro Deep Security ma modułową architekturę, która obejmuje moduł głębokiej inspekcji pakietów z systemem wykrywania włamań i zapobiegania im (IDS/IPS), zabezpieczeniem aplikacji internetowych oraz systemem kontroli aplikacji na poziomie sieci, a także moduły zapory, monitorowania integralności oraz inspekcji dziennika. Rozwiązanie to jest dostępne do systemów fizycznych i wirtualnych wykorzystujących agenty oprogramowania oparte na serwerach. Wkrótce na rynku pojawi się wersja Deep Security 7.0, w której zastosowano wirtualne urządzenia zabezpieczające zaprojektowane specjalnie dla środowisk VMware VI3 i vSphere 4.

 

Rozwiązanie Trend Micro Deep Security 7 pojawi się na rynku w listopadzie 2009 r. Jego cena będzie uzależniona od rodzaju licencji.