Całkowite przychody Grupy Informatycznej Transition Technologies (Grupa TT, GK TT) po sześciu miesiącach 2022 roku sięgnęły  ok. 330 mln zł (wzrost o 40 proc. rok do roku) przy utrzymaniu wysokiej zyskowności – EBITDA wyniosła 35 mln zł (była wyższa o ponad 60 proc.).

Nasze wyniki po raz kolejny są rekordowe – komentuje prof. Konrad Świrski, prezes Zarządu TT. – Poza świadczeniem zaawansowanych usług outsourcingowych (managed services), na które utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie,  kontynuujemy wiele projektów wdrożeniowych w krajach Europy Zachodniej i USA.

Największe spółki grupy kapitałowej – Transition Technologies MS (outsourcing i managed services) i Transition Technologies PSC (kompleksowe projekty cyfryzacji przedsiębiorstw przemysłowych, wdrożenia systemów PLM, Industrial Cloud IoT, AR) osiągnęły ponad 30 proc. wzrostu przychodów przy dwucyfrowych wskaźnikach rentowności, co pokazuje stosunkowo dobrą koniunkturę w pierwszej połowie roku.

– Jesteśmy jednak bardzo ostrożni. Przedłużająca się wojna w Ukrainie i coraz większa brutalizacja walk, bardzo wysokie ceny energii i surowców energetycznych, mogą spowodować spowolnienie gospodarcze, a wysokie odczyty inflacji i pogarszające się wskaźniki przewidywania koniunktury wskazują nawet na możliwość recesji – mówi  Konrad Świrski. Według prezesa zarządu TT doświadczenia amerykańskie – rekordowe ceny paliw na stacjach benzynowych (dziś nawet 5 dol. za galon, co na warunki amerykańskie jest szokiem), które zawsze były nieformalnym wskaźnikiem gospodarki oraz niskie wyceny spółek technologicznych na giełdach, pokazują zagrożenia szczególnie istotne dla sektora IT.

Świat stał się wysoce nieprzewidywalny. Można zarówno kreślić scenariusze recesji, jak i szybkiego powrotu do rekordowych wzrostów. Kluczem dla rozwoju firm staje się bezpieczeństwo zamówień i stały rozwój. Wobec tego, mamy nadzieję na utrzymanie ciągłego trendu wzrostowego Grupy. W takich momentach najlepiej jest robić swoje – podsumowuje Konrad Świrski.

Do 2025 Transition Technologies chce osiągnąć co najmniej 1 mld obrotów i być zeroemisyjną firmą, oferującą najnowsze produkty i usługi.