Transition Technologies MS (TTMS) jest jednym z beneficjentów rosnącego zapotrzebowania firm na outsourcing usług IT. Po 3 kwartałach 2021 r. odnotowała wzrost sprzedaży o 26 proc. (do 94,4 mln zł), a zysku netto o 49 proc. (13,8 mln zł). Tym samym marża zysku to ponad 14 proc.

Według TTMS takie wyniki to efekt dalszej koncentracji na międzynarodowych projektach w stabilnych sektorach gospodarki, rozszerzania bieżących umów ramowych i pozyskiwania kolejnych zagranicznych zamówień. Firma skupia się na dużych klientach poza Polską. Marżom w III kw. 2021 r. pomogła też korzystna indeksacja stawek współpracy z klientami.

Pomyślne wiatry na rynku

Ponadto TTMS sprzyja koniunktura na rynku outsourcingu usług IT. W końcu 2019 r. jego wartość szacowano na 334 mld dol. Według prognoz osiągnie na koniec 2025 r. blisko 400 mld dol. Szacuje się, że rynek outsourcingu usług IT stanowi ok. 32 proc. rynku usług IT.

Z kolei w 2021 r. według danych ISG organizacje w regionie EMEA wydały najwięcej w historii na outsourcing usług IT – 11,4 mld dol. (+5 proc. r/r) – jest to roczna wartość dużych umów, o wartości ponad 5 mln dol.

W planie akwizycje

Spółka planuje przejęcia. Celem jest dotarcie do nowej grupy klientów na nowych rynkach, zwiększanie liczby wysokomarżowych projektów i pozyskanie wysokiej klasy specjalistów i menedżerów.

Niedawno TTMS przejęło duńską firmę, by zwiększyć obecność w Skandynawii.

„Rynek outsourcingu IT to rynek międzynarodowy z ogromnymi możliwościami rozwoju” – twierdzi Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.

Spółka planuje również debiut na GPW w 2022 r.

Dlaczego outsourcing IT ma wzięcie

Według spółki wzrost zapotrzebowanie na usługi outsourcingu IT powoduje postępująca transformacja cyfrowa. Globalni gracze, korzystający z outsourcingu IT na coraz większą skalę, wymagają wysokich kompetencji technicznych, w tym posiadania unikalnych certyfikatów potwierdzających spełnianie szeregu wymogów pozwalających na prace w danej branży np. farmaceutycznej czy zbrojeniowej – twierdzi TTMS.

Wymagania są barierą dla nowych dostawców usług

Unikalne certyfikaty, dostęp do specjalistów i wykorzystanie najnowszego oprogramowania stanowią silne bariery wejścia dla nowych graczy – utrzymuje TTMS. Jak twierdzi, stawia na usługi, które charakteryzują się wysoką specjalizacją i jednocześnie niską liczbą podmiotów konkurencyjnych.

Wybrane dane finansowe Transition Technologies MS za kwartały I-III 2021 r. oraz I-III 2020 r.

Wybrane dane finansowe (w tys. zł)3 kwartały 2021 r. 3 kwartały 2020 r. Zmiana
Przychody z działalności operacyjnej94 44375 23326%
EBITDA19 42114 04638%
Marża EBITDA20,6%18,7%1,9 pp.
Zysk operacyjny17 13411 81045%
Marża z zysku operacyjnego18,1%15,7%2,4 pp.
Wynik netto13 8339 28849%
Marża zysku po opodatkowaniu14,6%12,3%2,3 pp.