Ponad połowa (51 proc.) firm w Polsce dostrzega duże znaczenie transformacji cyfrowej w ich organizacjach. Jednak jednocześnie w tym roku większość firm nie pali się do inwestycji w tym kierunku: nie planuje zwiększenia nakładów na cyfryzację ani nie zamierza zatrudniać specjalistów w tym zakresie.

Tymczasem jest nadal sporo do zrobienia – zgodnie z wynikami KPMG, przeprowadzonego w partnerstwie z Microsoftem, wskaźnik główny monitora transformacji cyfrowej biznesu wynosi dla naszego kraju 4,8 pkt w dziesięciostopniowej skali.

Tylko jedna piąta zamierza wydać więcej na cyfryzację

Na początku 2022 r. tylko jedna na pięć badanych firm planowała zwiększyć w ciągu roku wydatki na digitalizację, ale w większości umiarkowanie. Niewielka chęć do podnoszenia inwestycji nie jest więc pochodną tegorocznych wydarzeń.

Plany zwiększenia personelu związane z digitalizacją ma na br. już tylko 10 proc. firm.

Tym niemniej zdecydowana większość przedsiębiorstw w Polsce zamierza w ciągu następnych 12 miesięcy utrzymać na niezmienionym poziomie wydatki (73 proc. wskazań) i liczbę pracowników (89 proc.) potrzebnych do realizacji zadań związanych z procesem digitalizacji.

Jednocześnie 38 proc. zapewnia, że przykłada do transformacji dużą wagę, a kolejne 13 proc. bardzo dużą wagę. Tylko 29 proc. w dużym lub bardzo dużym stopniu inwestuje w technologie cyfrowe dla poprawienia pozycji konkurencyjnej.

Tak duży dysonans pomiędzy powszechną potrzebą cyfryzacji i podejmowanymi działaniami zdaniem autorów badania obrazuje potrzebę zwiększenia zasobów niezbędnych dla powodzenia procesu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw działających w Polsce.

„Można odnieść wrażenie, że firmy próbują przeczekać trudny i niepewny okres i po cichu liczą na powrót do normalności” – przypuszcza Grzegorz W. Cimochowski, partner i szef działu doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce.

Jednocześnie przypuszcza, że cyfryzacja nie zwolni ani się nie zatrzyma, będzie tylko przyspieszać.

Jedna czwarta ma strategię transformacji

Zaledwie jedna na cztery firmy z Polski ma gotowy dokument dotyczący strategii transformacji cyfrowej – najczęściej nie duże firmy, lecz średnie, zatrudniające między 50 a 249 pracowników (30 proc. wskazań).

Wśród firm, które nie posiadają formalnej strategii transformacji cyfrowej, zaledwie 9 proc. chce wypracować taki dokument jeszcze w 2022 r.

Finanse w czołówce zmian

Jeśli chodzi o branżę, strategię transformacji cyfrowej najczęściej wprowadziły firmy: finansowe (44 proc. wskazań) oraz zajmujące się technologiami informacyjnymi, mediami i komunikacją (32 proc. wskazań).

Z badania wyraźnie wynika, że aktualne nastawienie do procesu i plany przyszłych postępów cyfryzacji są bardziej zaawansowane w firmach, które wprowadziły strategię cyfryzacji.

63 proc. w chmurze

Najbardziej popularne są rozwiązania chmurowe, których wdrożenie zadeklarowało 63 proc. firm, Jednak Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod kątem adopcji tego rodzaju rozwiązań w przedsiębiorstwach.

W polskim środowisku biznesowym najbardziej rozpowszechnione są systemy do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), analizy danych biznesowych (BI) i zarządzania relacjami z klientami (CRM), których posiadanie lub trwający proces wdrożenia zadeklarowała na początku 2022 r. połowa ankietowanych firm.

Niecałe 30 proc. ma zespoły ds. cyberbezpieczeństwa

Większość badanych firm w Polsce nie ignoruje kwestii cyberbezpieczeństwa: 61 proc. wdrożyło polityki i procedury, które przekładają się na sformalizowanie sposobu zarządzania cyberbezpieczeństwem.

Blisko dwie na pięć firm pozostawiają jednak zarządzanie zabezpieczeniami samym sobie lub zajmują się nimi ad hoc.

Specjalny zespół ds. cyberbezpieczeństwa lub dział posiada tylko 29 proc. ankietowanych firm. Odsetek ten rośnie do 59 proc. w grupie przedsiębiorstw zajmujących się technologiami informacyjnymi, mediami i komunikacją.

————————-

Raport KPMG w Polsce pt. „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez Norstat w styczniu 2022 r. Przebadanych zostało 180 respondentów, którzy w swoich firmach odpowiadają za kwestie związane z cyfryzacją.