Telekomunikacja Polska oraz Prokom Software powołały do życia spółkę akcyjną Incenti, której przedmiotem działalności będzie świadczenie usług udostępnianych poprzez informatyczne ośrodki internetowe, w tym głównie usług ASP.
Oferta kierowana jest zarówno do małych, średnich, jak i dużych firm. Proponowane rozwiązania będą dopasowywane do specyfiki procesów biznesowych danego przedsiębiorstwa lub będą standardowym pakietem oferowanym dużej grupie użytkowników. Oprócz ASP, spółka będzie też oferować usługi hostingu i hotelingu. Incenti oferuje także usługi związane z wdrożeniem i eksploatacją systemu informatycznego, a także doradztwo i pomoc dla użytkowników.
Kapitał akcyjny spółki wynosi 50 mln zł. Telekomunikacja Polska objęła 51 proc. akcji, Prokom Software jest właścicielem pozostałych 49 proc. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Incenti jest Bertrand Le Guern, wiceprzewodniczącym – Ryszard Krauze, zaś członkami Rady Nadzorczej są: Jacek Duch, Piotr Kisiel i Konrad Kobylecki. Zarządzanie powierzono Jerzemu Popkowi (Prezes Zarządu) i Wiktorowi Ząbkowi (Członek Zarządu). Siedziba firmy mieści się w Warszawie.