Toshiba pozostanie w całości. Akcjonariusze zagłosowali przeciwko koncepcji zarządu, który zakład podział na dwie firmy.

Na taki wynik zanosiło się od jakiegoś czasu, gdy narastał sprzeciw wobec lansowanej od jesieni ub.r. koncepcji (najpierw zakładała podział korporacji na trzy spółki). Zdaniem zarządu podział konglomeratu mógł ułatwić rozwój dość zróżnicowanych biznesów (Toshiba ma szerokie spektrum działalności, od energetyki jądrowej po dyski twarde). Akcjonariusze uznali, że wdrożenie tego pomysłu zaszkodzi wartości firmy. Przewidywał on z grubsza rzecz biorąc oddzielenie biznesu infrastrukturalnego, który pozostałby pod marką Toshiby, od biznesu urządzeń, w tym półprzewodników.

Jakiś czas temu pojawiła się koncepcja jednego z głównych akcjonariuszy, by zbadać opcje sprzedaży części udziałów Toshiby strategicznemu inwestorowi lub  private equity, jednak zgromadzenie sprzeciwiło się również tej idei.

Będą nowe pomysły

Zarząd oświadczył, że akceptuje wynik głosowania i zapowiedział „rozważenie szeregu opcji, aby zwiększyć wartość dla akcjonariuszy”.