Merlin.pl podpisał z Topmall umowę o współpracy, która przewiduje udostępnienie aktywów, takich jak prawo do znaków towarowych, domen internetowych, kont e-sklepu oraz bazy danych.

Topmall będzie mógł sprzedawać na Merlin.pl wybrane towary i usługi. W zamian ma wnosić opłatę licencyjną oraz czynsz dzierżawy w łącznej wysokości 5 proc. przychodów netto, pochodzących ze sprzedaży towarów lub usług za pośrednictwem e-sklepu.

Umowa została zawarta na 10 lat, licząc od czasu wydania w tej sprawie decyzji UOKiK. Topmall prowadzi m.in. sklep internetowy na Ukrainie, zajmuje się także dostarczaniem towarów z Unii do krajów wschodniej Europy.

Merlin.pl należy do spółki Czerwona Torebka. W ostatnich miesiącach podjęto próbę sprzedaży niedochodowego e-sklepu. Pojawiły się informacje, że firma z opóźnieniem wypłaca wynagrodzenia, jest zadłużona w ZUS-ie. Trzech wierzycieli złożyło w poznańskim sądzie wnioski o upadłość likwidacyjną Merlin.pl.