Zachęcamy do wysłuchania około 20-minutowego wystąpienia.
Wystąpienie Tomasza Gołębiowskiego.
Business
& Technology Conference było jednym z najważniejszych tegorocznych
wydarzeń dotyczących nowych technologii i biznesu. Zaproszeni przez AB
resellerzy i integratorzy
mogli wysłuchać prognoz dotyczących rozwoju kanału dystrybucyjnego, jak
również zapoznać się z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i Europie.
Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: prof. Dariusz Rosati oraz prof.
Grzegorz Kołodko. Uczestnicy konferencji (w Warszawie
oraz Wrocławiu) mogli skorzystać z obecności takich dostawców AB, jak:
Microsoft, Samsung, Symantec, Eaton oraz Netgear.