Magiczny Kwadrant dla rynku przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN obejmuje dostawców, którzy oferują WLAN i sieciowy sprzęt przełączający oraz mają roczne przychody ze sprzedaży przekraczające 10 milionów USD (które nie mogą w całości pochodzić tylko w jednego kraju). Raport ocenia m.in. potencjał sprzedażowy wszystkich producentów, w tym skuteczność ich programów partnerskich.

Na rozkład tegorocznego Magicznego Kwadrantu w obszarze bezprzewodowej i przewodowej infrastruktury dostępowej duży wpływ ma wciąż postępująca konsolidacja – doszło do kilku istotnych przejęć. Ten trend od lat w dużej mierze decyduje o kształcie tego rynku.